Etiqueta: ESO

Resolviendo ecuaciones con música

En primero de ESO hemos querido introducir la música a la hora de resolver ecuaciones. Se han distribuido los alumnos por parejas y un compañero le comunicaba al otro los pasos a realizar para resolver una serie de ecuaciones, utilizado para ello unos temas musicales en los que el título les indicaba si debían aplicar la regla de la suma, la del producto, agrupar términos, etc. 

Comparte esto:

1 ESO, Curso 20/21, ESO, Matemáticas

Continuar leyendo

Calculando alturas desde la distancia

Como aplicación práctica de las matemáticas hemos salido al patio para calcular la altura de los árboles y de otros elementos utilizando el teorema de Tales. Para ello los niños han utilizado diferentes elementos como escuadras, cartabones, varillas y cintas métricas. Tomando diferentes medidas y aplicando la proporcionalidad geométrica han realizado los cálculos necesarios para llegar a los resultados buscados.

Comparte esto:

2 ESO, Curso 20/21, ESO, Matemáticas, STEM

Continuar leyendo

Hallando el centro de gravedad mediante el trazado de medianas

Los alumnos de 3º de ESO han puesto en práctica la teoría correspondiente a la hora de encontrar el baricentro de diferentes triángulos. Para ello han traído una serie de triángulos de madera de distintas formas y tamaños y han hallado, primero en papel y luego en las propias figuras de madera las mediatrices, las  medianas y el baricentro.

Comparte esto:

3 ESO, Curso 20/21, ESO, Matemáticas, STEM, Trabajos

Continuar leyendo

Separación de pigmentos de origen vegetal: Cromatografía en papel

En la asignatura de 2ºESO, los alumnos estudian diferentes técnicas de separaciones de mezclas homogéneas y heterogéneas. Entre dichas técnicas se encuentra la cromatografía en papel. Como en cualquier cromatografía, dicha técnica consiste en la separación de los componentes entre una fase estacionaria (en este caso, el papel) y una fase móvil (un líquido). En este tipo de cromatografía, al poner en contacto el papel con el líquido, se produce un movimiento ascendente de la fase móvil debido a fenómenos de capilaridad. Los distintos compuestos disueltos en el líquido suelen presentas diferentes velocidades, por lo que, con el paso del tiempo, se van separando en diferentes franjas.

Comparte esto:

2 ESO, Curso 20/21, ESO, Física y Química, STEM, Trabajos, Vídeos

Continuar leyendo

Debuxo Técnico: Figuras xeométricas en 3º ESO

Neste 1º trimestre deste curso 2020-2021 os alumnos de 3º da ESO realizaron diversas actividades de debuxo técnico nas que aprenderon a realizar divisións de circunferencias en partes iguais, a trazar cadrados, espirais e óvalos de diferentes maneiras. Aplicaron a construción destas figuras xeométricas, xunto con outros contidos de debuxo artístico, ás súas obras  cun resultado máis que satisfactorio.

Comparte esto:

3 ESO, Curso 20/21, Educación Plástica, ESO, Trabajos

Continuar leyendo

Proxecto Meigas Fora

Este ano na materia de Lingua Galega os alumnos de 2º curso da ESO, realizaron, durante todo este 1º trimestre, o proxecto «MEIGAS FÓRA» no que, como producto final elaboraron o “Gran Libro” de conxuros, apócemas, seres míticos, obxectos mágicos…, que decoraron dando un aspecto antigo (empregando para tal efecto café ou té e queimando ou rasgando os bordes das follas) e con debuxos para dar unha aparencia máis tenebrosa. Realizaron as tarefas en grupo cooperativo para a aprendizaxe de novo vocabulario, ortografía, gramática e literatura.

Representaron ademáis unha escena de reclamación ou devolución de compra diante dos compañeiros coidadando aspectos como: fluidez da conversa, claridade da exposición, argumentación, actitude e ton de respecto…

Traballaron cos ordenadores (EDIXGAL) para a busca de información e tamén co libro de lectura “As Meigas de Lupa” de María Solar.

Os obxectivos que traballamos foron os seguintes:

1. Fomentar a escritura e a comprensión lectora.

2. Potenciar a expresión oral e escrita.

3. Aprender a recoñecer e elaborar distintos tipos de textos:

  • Expositivo: Redactar a entrada dunha enciclopedia cuyos protagonistas foron os míticos de Galicia. 
  • Narrativo: Escribir unha pequena historia relacionada cos personaxes da entrada para a enciclopedia. 
  • Descritivo: Descrición dun objeto máximo. 
  • Argumentativo: Redactar unha reclamación e devolución da compra do obxecto máxico. 
  • Instrutivo: Instruccións para elaborar unha receita para unha apótema de amor ou outras ou outras… 
  • O teatro: Elaborar o guión para a escena da devolución do obxecto máxico 
  • A poesía: Crear un caligrama ou poema visual cun enfeitiço ou conjuro.

4. Aprender diferentes aspectos lingüísticos.

5. Adquirir novo vocabulario relacionado co mundo da maxia e a mitoloxía galega.

6. Fomentar o uso das TIC e o traballo cooperativo e colaborativo na aula.

Comparte esto:

2 ESO, Curso 19/20, ESO, Lengua Castellana/Gallega, Trabajos

Continuar leyendo

Estimando distancias con la trigonometría: Mediación de la Ría de Pontevedra

Medición de la Ría

El pasado miércoles 5 de febrero comenzamos una actividad consistente en medir la distancia que separa a través de la ría de Pontevedra, el muelle de Combarro y la pasarela que se encuentra paralela a la autovía que une Marín y Pontevedra.

Salimos desde el centro y nos dirigimos a la pasarela anteriormente citada desde la que efectuamos una serie de mediciones para obtener los datos necesarios para el cálculo que nos permitiese conocer la distancia buscada.

De esa forma medimos la distancia entre dos puntos de la pasarela así como los ángulos que forma la misma con el muelle de Combarro desde dichos puntos.

Regresamos al colegio terminada la fase de recogida de datos, para en un día posterior realizar los cálculos, ya en el aula, y determinar la distancia buscada.

Al día siguiente, en el aula, terminamos los cálculos para determinar la distancia que separa ambos puntos.

La distancia obtenida fue de 3020,48 m. Utilizando la herramienta Sixpac de la Xunta se midió una distanciara de 2940 m, por lo que el error cometido fue inferior al 3%.


Ha sido una actividad con la que han podido comprobar de una manera práctica la utilización de la trigonometría para el cálculo de distancias.

Comparte esto:

4 ESO, Curso 19/20, ESO, Matemáticas, Trabajos, Vídeos

Continuar leyendo

Proyecto EmocionArte

Este ano os alumnos de 1º da ESO no 1º trimestre comezaron a primeira parte do proxecto anual interdisciplinar EMOCIONARTE, no que traballamos con eles as EMOCIÓNS nas materias de Linqua Galega, Lingua Castelá, Ed. Plástica e Titoría. A adolescencia é, sen dúbida, un periodo complexo no que se fai imprescindible unha educación emocional. Unha xestión adecuada das emocións fará aos alumnos máis libres, xa que lles permite tomar decisións máis sabias, que estean aliñadas coa súa maneira de ser e de sentir e que lles permitan construir a longo prazo a súa propia felicidade a partir do que xa saben sobre eles mesmos.

No entanto, non deixaremos de lado os estándares que se inclúen no currículum de cada materia deste curso e integrarémolos por medio de diversas tarefas. É por isto que se trata dun proxecto anual a longo prazo no que cada mes traballarán unha ou duas emocións diferentes relacionada con cada época do ano. A intención é que sexa una secuencia global, na que a educación emocional sexa o camiño central e os distintos contidos as diferentes paradas nas que descansarán. Trátase de que, ambas as dúas partes, se retroalimenten e a súa relación teña sentido.

Para poder levar a cabo este proyecto empregamos como guía o dicionario das emocións EMOCIONARIO. Este orixinal libro, ferramenta imprescindible coa que traballaremos durante todo o proxecto, permítelles identificar, expresar e dialogar sobre as súas emocións. Consideramos que poder dar estes dous pasos é esencial para que un ser humano canalice axeitadamente os seus sentimentos e emocións. As últimas investigacións científicas teñen demostrado que a autoconciencia, a confianza nun mesmo, a empatía e a xestión máis axeitada das emocións e impulsos perturbadores non só melloran a conduta dos rapaces, senón que tamén inciden moi positivamente no seu rendemento académico.

Lectura do libro «EMOCIONARIO» 

Colaborando para realizar as actividades. 

Traballando actividades coa axuda do dicionario RAG

Lectura da emoción O NOXO.

Traballando a SOIDADE 

Realizando a lectura sobre a VERGOÑA 

Realizando cooperativamente exercicios de ortografía en EDIXGAL 

Correxindo as actividades 

Realizando un CONTO sobre as emocións coa técnica do FOLIO XIRATORIO

Comparte esto:

1 ESO, Curso 19/20, ESO, Lengua Castellana/Gallega, Trabajos

Continuar leyendo

SAGRADO CORAZÓN PLACERES

Colegio Sagrado Corazón Placeres
Barrio do Cabo, Rúa da Praia nº 8
36910-Pontevedra  
Tfno: 689 12 46 81

Tfno: 986 88 13 49

LOCALIZACIÓN

© Sagrado Corazón de Placeres 2023