Skip to main content

Datas e horarios da convocatoria de Setembro 2017

 A continuación figuran as datas e horarios das probas extraordinarias de Setembro 2017 para os alumnos coa materia non superada na convocatoria de Xuño.

Venres 1 de Setembro 2017

 • Lingua Galega 9:15 -10:30 h
 • Física e Química 10:30-11:45 h
 • English 11:45-13:00 h
 • Informática/ Educación Física 13:00-14:00 h
 • Ciencias Sociais 15:45-17:00 h
 • Lengua Castellana 17:00-18:15 h
 • Bioloxía 18:15-19:30h 

Lunes 4 de Setembro

 • Matemáticas 9:15-10:30 h
 • C.da Natureza 10:30-11:45 h
 • Tecnoloxía 11:45-13.00h
 • Relixión 13:00-14:00 h
 • Francés/ Cultura 15:45-17:00 h
 • Música 17:00-18:15 h
 • CAP: 18:15-19:30 h

 

Información complementaria

 • Salvo outras indicación, os traballos,entregaránse na hora do exame correspondent.
 • O alumno con materias pendentes de cursos anteriores deberá realizar o exame segundo o horario reflectido na táboa.
 • É obrigatorio o uso do uniforme para acudir a realización das probas.
Comparte esto:

1 ESO, 2 ESO, 3 ESO, 4 ESO, Avisos, Curso 16/17