Categoría: Administración

Reapertura de Proceso de Admisión/Matriculación Curso 2020/21

Informámoslles que, dacordo coa RESOLUCIÓN do 5 de maio de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, a partires do LUNS 11 DE MAIO e ata o LUNS 18 reábrense os prazos do procedemento de admisión de NOVO alumnado para o curso 2020/21.

Dita presentación poderá facerse por un dos seguintes métodos:

  • Na Secretaría do Colexio, de xeito presencial, de luns a venres en horario de 9:30 h a 13:30h. Pode descargar a solicitude premendo sobre o seguinte ligazón.
  • Telemáticamente (se se dispoñe dun certifcado dixital ou DNI electrónico): a través da aplicación https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado.

Más información:

Comparte esto:

Continuar leyendo

Proceso admisión curso 2020/21

DOCUMENTACIÓN 

*Segundo as Instrucións da Consellería do 13 de marzo de 2020, amplíase provisionalmente o prazo de presentación telemática e presencial de solicitudes de admisión que finalizará 1 semana despois do reinicio das clases. Recoméndase a utilización preferente da modalidade telemática para a presentación das solicitudes

Pode obter os modelos de solicitude na portería do Centro ou premendo nas seguintes ligazóns:

Nota: A solicitude de admisión deberá ir acompañada da documentación acreditativa do requisito de idade (DNI ou libro de familia) e de estar en disposición de reunir os requisitos académicos exixidos encada nivel educativo ou etapa nos termos do anexo II.

NORMATIVA VIXENTE

  •  DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
  • ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
  • ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

OUTROS LIGAZÓNS:

Comparte esto:

Continuar leyendo

Listas definitivas admitidos/excluídos curso 2019/20

Se adjuntan listados definitivos de admitidos y excluídos para el próximo curso 2019/20.

Contra esta resolución definitiva, las personas interesadas podrán formular reclamación ante la persona titular de la jefatura territorial de educación en el plazo de UN MES contado a partir del siguiente a su publicación.

Consulta las lista

Comparte esto:

Continuar leyendo

Admisión Curso 2019/20: Listados provisionales admitidos y no admitidos

En esta entrada hacemos públicos los listados provisionales de alumnos admitidos ( y no admitidos) para cursar sus estudios el siguiente curso en nuestro centro. Recordamos que estos listados son provisionales, contra los cuales podrá formular reclamación ante la titularidad del centro, en el plazo de 5 días hábiles contados al siguiente de su publicación; i.e. el plazo finaliza el 30 de abril.

Comparte esto:

Continuar leyendo

18 de Diciembre: Nueva Convocatoria OTE

En nuestra labor de promocionar el estudio y aprendizaje de las Lenguas Extranjeras, fomentando la obtención de una certificación externa y oficial del nivel de Inglés, os comunicamos que el próximo día 18 de diciembre se realizará una nueva convocatoria de examen del Oxford Test of English en nuestro centro.

Comparte esto:

Avisos, Lenguas Extranjeras

Continuar leyendo

Listaxe definitiva Fondo libros ESO curso 2018/19

Adxunto publícanse as listaxes definitivas de admitidos e excluídos do  alumnado da ESO correspondente ao fondo de libros para o curso 2018/19.

  • Listaxe Fondo libros ESO: prema AQUI
  • Listaxe Fondo libros ESO excluídos: prema AQUI

NOTA: Os alumnos de 1º da ESO terán todos os libros  en dixital, polo que non procede a adxudicación de libros de texto para este curso escolar.

Comparte esto:

Continuar leyendo

Libros de texto 6º de Educación Primaria e 2º ESO

Informámoslles que a Consellería de Educación ven de adxudicar ao noso Centro o programa EDIXGAL, consistente en o emprego de libros dixitais en 5º e Educación Primaria e 1º de ESO. A incorporación do noso Centro a este proxecto supón que a totalidade das materias destes cursos pasarán a impartirse con referencias dixitais, substituíndo o tradicional libro en papel por un ordenador a disposición do alumnado (poderá levalo á casa ou ben deixalo no Centro).

Tal como se reflicte na convocatoria do Programa EDIXGAL, o fondo de libros de texto non se aplicará ao alumnado de 5º de EP e 1º de ESO.


Respecto aos cursos de 6º de EP e 2º de ESO, pode ver/descargar o listado premendo no seguinte enlace.

Comparte esto:

2 Ed.Primaria, 6 Ed.Primaria

Continuar leyendo

SAGRADO CORAZÓN PLACERES

Colegio Sagrado Corazón Placeres
Barrio do Cabo, Rúa da Praia nº 8
36910-Pontevedra  
Tfno: 689 12 46 81

Tfno: 986 88 13 49

LOCALIZACIÓN

© Sagrado Corazón de Placeres 2023