Skip to main content

Criterio Complementario para a Admisión de Alumnado: Curso 2023/24

Informamos que o criterio complementario aprobado polo Consello Escolar do CPR Sagrado Corazón de Placeres con data 26/02/2013 é que a nai, pai ou titor/a do alumno/a que solicite praza, sexa antiguo alumno/a do centro.

A forma de acreditar este criterio será mediante certificado solicitado á secretaría do centro co visto e prace da dirección.

Comparte esto:

Avisos, Curso 23/24