Skip to main content

Procedimiento de Admisión/Matriculación Curso 2023/24

Procedimiento de admisión Matriculación curso 2023/24

OFERTAS VACANTES 

Pode consultar/descargar as plazas vacantes premendo sobre a seguinte ligazón:

NORMATIVA VIXENTE 

  • DECRETO 13/2022, de 3 de febrero, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
  • Orde do 21 de Outubro de 2022,  ORDE do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (códigos de procedemento ED550A, ED550B e ED550C).

LIGAZÓNS/MODELOS DE DOCUMENTACIÓN 

Vostede pode cursar telemáticamente as solicitudes de reserva ou de admisión a través do seguinte ligazón:

Se non desexa cubrir a solicitude dixitalmente pode facelo de xeito manual descargando dende os seguintes enlaces os documentos, cubrilos e presentalos firmados no noso centro.

Informamos que o criterio complementario aprobado polo Consello Escolar do CPR Sagrado Corazón de Placeres con data 26/02/2013 é que a nai, pai ou titor/a do alumno/a que solicite praza, sexa antiguo alumno/a do centro.

Comparte esto: