Skip to main content

Procedemento de Admisión-Matriculación Curso 22/23

OFERTAS VACANTES

Pode consultar/descargar as plazas vacantes premendo sobre a seguinte ligazón:

DOCUMENTACIÓN

Pode obter os modelos de solicitude na portería do Centro ou premendo nas seguintes ligazóns:

Nota: A solicitude de admisión deberá ir acompañada da documentación acreditativa do requisito de idade (DNI ou libro de familia) e de estar en disposición de reunir os requisitos académicos exixidos en cada nivel educativo ou etapa nos termos do anexo II.

NORMATIVA VIXENTE

  • ORDEN de 18 de diciembre de 2020 por la que se modifica la Orden de 12 de marzo de 2013 (código de procedimiento ED550La y ED550B).
  • ORDEN de 25 de enero de 2017 por la que se modifica la Orden de 12 de marzo de 2013.
  • ORDEN de 12 de marzo de 2013 por la que se desarrolla el procedimiento para la admisión del alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan enseñanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obligatoria y de bachillerato reguladas en la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo , de educación.
  • DECRETO 13/2022, de 3 de febrero, por el que se regula la admisión de alumnado en centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obligatoria y de bachillerato reguladas en la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación.
Comparte esto: