Skip to main content
Programaciones didácticas

A continuación figuran as programacións didácticas dos distintos cursos e materias impartidas no centro: 

EDUCACIÓN PRIMARIA

2ª EDUCACIÓN PRIMARIA

 • Ciencias da Natureza
 • Ciencias Sociais
 • Educación Física
 • Educación Plástica e Visual
 • Lingua Castelá e Literatura
 • Lingua Extranxeira – Inglés
 • Lingua Galega e Literatura
 • Matemáticas
 • Música e Danza
 • Relixión Católica

4ª EDUCACIÓN PRIMARIA

 • Ciencias da Natureza
 • Ciencias Sociais
 • Educación Física
 • Educación Plástica e Visual
 • Lingua Castelá e Literatura
 • Lingua Extranxeira – Inglés
 • Lingua Galega e Literatura
 • Matemáticas
 • Música e Danza
 • Relixión Católica

6ª EDUCACIÓN PRIMARIA

 • Ciencias da Natureza
 • Ciencias Sociais
 • Educación Física
 • Educación Plástica e Visual
 • Lingua Castelá e Literatura
 • Lingua Extranxeira – Inglés
 • Lingua Galega e Literatura
 • Matemáticas
 • Música e Danza
 • Relixión Católica

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

2º ESO

 • Educación Física
 • Física e Química
 • Lingua Castelá e Literatura
 • Lingua Galega e Literatura
 • Matemáticas
 • Música
 • Primeira Lingua Extranxeira – Inglés
 • Segunda Lingua Extranxeira – Francés
 • Relixión Católica
 • Tecnoloxía e Dixitalización
 • Xeografía e Historia

4ª ESO

 • Bioloxía e Xeoloxía
 • Cultura Clásica
 • Dixitalización
 • Economía e Emprendemento
 • Educación Física
 • Física e Química
 • Inteligencia Artificial
 • Lingua Castelá e Literatura
 • Lingua Galega e Literatura
 • Matemáticas A
 • Matemáticas B
 • Primeira Lingua Extranxeira – Inglés
 • Segunda Lingua Extranxeira – Francés
 • Relixión Católica
 • Tecnoloxía
 • Xeografía e Historia
Comparte esto: