Emociónate!!

 
Durante este trimestre os alumnos de 1º da ESO A e B fixeron un proxecto sobre as emocións «EMOCIÓNATE» en Ed.Plástica e Lingua Galega. O producto final do proxecto consistiu  na elaboración dunha cara de cartolina coas partes móbiles para conseguir diferentes expresións de emocións. Ademais na lectura dun texto narrativo no que ademais de describir de forma obxectiva e subxectiva a máscara tiñan que crear unha historia na que tiveran que cambiar a lo menos catro veces a expresión da cara.
 
Para chegar ata aquí tiveron que aprender as partes da cara e do corpo buscando información, observando un powerpoint, buscaron adxectivos descritivos para cada parte da cara. Fixeron descricións de persoas, traducions (castelán/galego), un control das partes do corpo e cara…
 
O resultado foi moi satisfactorio e penso que ademais de aprender o pasaron ben.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Comparte esto: